Podbrdské muzeum

 
Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum

Historie budov Podbrdského muzea

V místech, kde dnes stojí Podbrdské muzeum, býval podle písemných zpráv před více než 630 lety mlýn, později nazývaný Podbranský. Mlýn disponoval dvěma vodními koly a v roce 1379 byl pronajat rychtáři Peškovi za jeho služby městu. Další písemná zmínka pochází z roku 1565, z období renesance, kdy měl mlýn už „čtyři kola moučná“. V roce 1682 držel mlýn, tehdy již nazývaný Podbranský, pan Jakub Kerhart.

Další provozovatelé, rod Báců, o kterém máme první zmínku v roce 1698, získali budovu do dědičného držení výnosem arcibiskupa hraběte Braunera. Bácové ji užívali téměř 200 let, až do roku 1883, kdy stavení i s mnoha pozemky prodal František Báca Arcibiskupství pražskému. To mlýn pronajalo na sedm let Bohumilu Pittrovi z Březnice, a poté Bohumilu Sloupovi z Bukové. Kdo měl mlýn v nájmu v roce 1912, kdy vyhořel, se prozatím nepodařilo zjistit. Ještě před požárem zde fungovala čtyři kola, která poháněla umělecký válcový mlýn a pilu.

Po požáru již arcibiskupové původní provoz neobnovili, místo mlýna tu působila firma „Ferrum, akc. spol. pro průmysl železářský, továrna na stroje“. Namísto kol byla zakoupena Francisova turbína a podnik vybaven kovoobráběcími stroji. Za první světové války zde byla soustředěna pro rožmitálsko typická řemeslná výroba cvočků, dále tu kompletovali granáty a obráběli pouzdra dělových nábojů. Po první světové válce se Ferrum rozpadlo a arcibiskupové objekt prodali V. Tomáškovi a ing. Kašpárkovi, kteří zde vytvořili firmu Roko – Rožmitálské kovozávody. Továrna produkovala třífázové elektromotory, elektrické svařovací stroje aj. Po zastavení činnosti v roce 1935 se o dva roky později ujali nové výroby synové V. Tomáška, Jan a Jiří. Společnost se jmenovala Kovoprůmyslové závody a až do roku 1943 pokračovala ve výrobě kovového nábytku a vzduchotechniky. Za okupace byl závod donucen převzít strategicky významnou produkci generátorů na výrobu dřevoplynu pro nákladní a osobní auta.

Po druhé světové válce se závod specializoval na senomety, v menší míře se vyráběly ventilátory a vzduchotechnická zařízení. Roku 1947 Kovoprůmyslové závody v Rožmitále předložily a později realizovaly projekt na novou turbínu systém Praga – Reifenstein o výkonu 45,5 HP.

Dne 1. 1. 1950 se bývalé Kovoprůmyslové závody přičlenily pod n. p. Agrostroj Prostějov a výrobní program byl rozšířen o další hospodářské stroje, např. pračky a mačkadla na brambory. V témže roce byla přikoupena sousední budova se stodolou a přestavěna na obrobnu, dále zavezena část rybníka Kuchyňky, čímž se alespoň trochu rozšířila kapacita podniku.

Rok 1954 byl velmi důležitý mezník, tehdy se zrušil provoz Chodských pil na předměstí a jejich areál byl přičleněn k závodu. Stejným způsobem přibyla o rok později i slévárna, a tak se strojní odlitky již nemusely dovážet z Prostějova. Ve slévárně se i nadále vyráběla kanalizační a stavební litina.

Rozšířený závod produkoval senomety, zrnomety, krouhačky řepy – elektrické i ruční, pračky brambor, náhradní díly. Výrobky se vyvážely především do Švýcarska, Holandska, Vietnamu, Číny a SSSR.

Sortiment se až do 90. let mnoho nezměnil. Po revoluci byl objekt v restituci navrácen potomkům bratří Tomáškových, ti jej pak v roce 2000 prodali městu Rožmitál pod Třemšínem, které v letech 2009 - 2010 nakonec celý areál adaptovalo na Podbrdské muzeum.

Realizační tým Podbrdského muzea

Příprava a realizace expozic / Preparation and Realisation of Permanent Exhibits
www.pragamystica.cz

Obsah – Contents
Páni z Rožmitála – The Lords of Rožmitál
Bohumil Vurm

Jak se žilo na Podbrdsku – Life in Podbrdsko
Hana Křepelková, Marie Kabátníková,
Rudolf Šimek, Jana Šimková

Jakub Jan Ryba
Ivana Hoyerová

Odborná spolupráce – Expert Assistance
Ondřej Buralt
David Fischer
Miroslav Hásek
Hubert Hoyer
Rastislav Korený
Simona Kotlárová
Eva Peštová
Věra Smolová
Jiří Woitsch
Výtvarné řešení – Art Design
Páni z Rožmitála – The Lords of Rožmitál
Jakub Jan Ryba
Zuzana Foffová

Jak se žilo na Podbrdsku – Life in Podbrdsko
Ondřej Kamenický

Hudba – Music
Jan Jirásek
Lukáš Sommer
Jakub Jan Ryba
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Joseph Haydn

Fotografie a filmy – Photography and Films
Petr Polák
Archivy jednotlivců a institucí – Archives

Anglické překlady – English Translations
Dominik Jůn

Jazykové úpravy – Text editing
Dorota Müllerová

Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Třemšín – Rožmitál pod Třemšínem Kolovrat, ČM s.r.o.
Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
LEKY s.r.o.
Lira Český Krumlov – obrazové lišty a rámy, a.s.
Město Přeštice
Město Rožmitál pod Třemšínem
Městský úřad Mělník
Muzeum Blansko
Muzeum Boženy Němcové
Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Národní archiv
Národní muzeum
Národní muzeum – České muzeum hudby
Národní muzeum – Knihovna Národního muzea
Památník národního písemnictví
PBtisk, s.r.o.
Pedagogické muzeum J. A. Komenského
PF ZČU v Plzni – Univerzitní knihovna
PROMART stavební společnost, s.r.o.
PT Computers, s.r.o.
RA studio
Reklama99
Rios Příbram s.r.o.
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
Siteco Lighting, spol. s r.o.
Společnost Jakuba Jana Ryby
Stamal Plus s.r.o.
STAMONT
Státní oblastní archiv Třeboň
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv České Budějovice
Státní okresní archiv Příbram
Státní zámek Telč
Strahovská knihovna
Studio Petrohrad
Technické muzeum v Brně
Technické služby města Rožmitála pod Třemšínem
Truhlářství Petr Kaiser
Truhlářství Tomek
V.I.A. PRAHA, a.s.
Vitraj Glass
VIZE
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
VS Engineering s.r.o.
Zámek Blatná
Josef Sýkora
Vladimír Šanda
Jindřich Šedivý
Anna Šímová
Květa Štefanová
Dagmar Tomková
Hana Trčová
Marcela Valentová
Stanislav Vítek
Květoslava Vítů
Pavla Vorlíčková
Jarmila Závodská
Růžena Zdvihalová
Marie Zlatohlávková
Marie Zlochová
František Žán
Expozice vznikly díky laskavé spolupráci následujících osob a institucí /
The Exhibits Came About Thanks to the King Cooperation of the Following Individuals and Organisations


Jana Bartošová
Jan Bašta
Jan Bejček
Zdeněk Beran
Jiří Běl
Jiří Blažek
Lenka Blažková
Vladimír Bruna
Meinhard Brunner
Jiří Civín
Miroslava Ctiborová
Jan Čáka
Jindřich Čeladín
Milada Čermáková
Alena Čížková
Martin Čmolík
Daniel Doležal
Michal Dostál
Jakub Doubrava
Jaroslav Drobílek
Dagmar Fialová
Václav Filip
Petr Fornouz
Jiří Fous
Milan Fous
Oldřich Fous
Emanuelle Gadaleta
Libor Gottfried
Jiří Hadáček
František Hála
Martin Harold
Jindřich Hásek
Ivan Havel
Jana Hildprandtová Germenisová
Jan Hofmann
Ladislav Hondlík
Danuše Hrazdírová
Petr Hubka
Karel Hutr
Karel Charvát
Rastislav Jacko
Zuzana Jancová
Jiří Jedlička
František Jenerál
Markéta Kabelková
Petr Kaiser
Jan Royt
Marcela Sedláková
Martin Sekera
Marcela Sladká
Jaroslav Slavíček
Luboš Smolík
Marie Stoklasová
Zuzana Strnadová
Irena Sůsová
Zdeněk Svoboda
Vladimír Šabach
Antonín Šámal
Petr Šandera
Vladimír Šenfeld
Petr Šesták
Gejza Šidlovský
Alena Šimánková
Miroslav Špecián
Radko Štefan
Roman Štembera
Libuše Štědrá
Václav Švehla
Tomáš Teska
Tomáš Tomek
Miroslav Urbánek
Drahomíra Valentová
Vladimír Vancl
Jaroslav Večl
Josef Velfl
Marián Vengrín
Miloslav Vlk
Jan Vogeltanz
Josef Vondrášek
Jiřina Vršťalová
Peter Wiesflecker
Lenka Zárybnická
Petr Zeman
Vítězslav Zilvar
Agentura A.R.G.O.
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Archiv bezpečnostních složek
Čalounictví Veselý Roman
Dům historie Přešticka
Elektro Liška
ERWER
Etnologický ústav AV ČR
EXX s.r.o.
Graficwork
Historische Landeskomission für Steiermark
Hofi Studio
Hornické muzeum Příbram
HSW Signall, s.r.o.
Za darování předmětů do sbírek muzea děkujeme následujícím osobám
We would like to thank the following people for


donating items to the museum’s collection
Jaroslava Benhartová
Petra Beranová
Bohuslav Bisinger
Milan Cipra
Jitka Čechurová
Jindřich Čejka
Marie Farská
Marie Fialová
Věra Flachsová
Miroslav Gruber
Marie Harantová
Marie Hausleitnerová
Jan Hutter
Zdeněk Chrpa
Josef Janota
Jiří Jelen
Josef Jeníček
Marie Kabátníková
Růžena Kalová
Josef Karlík
Zdeňka Kordačová
Hana Kráčmerová
Hana Křepelková
Slávka Kubíková
Milada Květoňová
Karel Lacina
Růžena Lejsková
Marie Linhartová
Ladislav Mach
Jitka Matějková
Vratislav Michálek
Marie Němcová
Luboš Nový
Dana Pfauová
Jarmila Pluhařová
Podlenová Marie
Jiřina Poláková
Zdeněk Prosický
Helena Ptáčková
Vladimír Punčochář
Zdeněk Rom
Vlastimil Sedlák
Ludmila Sedláková
Václav Schneider
Jaromíra Stehlíková
Josef Stupka

 

Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum

Ubytování v okolí: www.penzionkunc.cz, www.rafanda.zde.cz, www.penzionjaro.cz, www.blazek-ubytovani.unas.cz, www.equitana.cz, www.ildam.cz, panskydumrozmital.cz